Vaše poverenje

bezbednost

na prvom mestu

POLITIKA PRIVATNOSTI

Čemu služi Politika privatnosti?

Pravila zaštite privatnosti (U daljem tekstu Politika privatnosti) govore vama, posetiocu ove internet stranice, kako se mogu koristiti ili sakupljati bilo koji lični podaci koji se odnose na vas, a preko kojih možete biti identifikovani (u daljem tekstu lični podaci), kada posetite ovu internet stranicu na adresi www.biljnaishrana.com (u daljem tekstu internet stranica) ili kada nas kontaktirate.

Kontrolor podataka

Marina Grubić je lice odgovorno za kontrolu podataka (u daljem tekstu kontrolor podataka) prikupljenih preko ove internet stranice, na način izložen u daljem tekstu. Vaši lični podaci će biti prikupljeni i obrađeni u skladu sa važećim zakonima koji regulišu zaštitu podataka i privatnost.

Izmene Politike privatnosti

Ova Politika privatnosti može povremeno biti ažurirana, zato vas molimo da proverite da li ste upoznati sa najnovijom verzijom. Takođe, trebalo bi s vremena na vreme da proverite i ostale uslove koji se odnose na vašu upotrebu ove internet stranice.

Lični podaci koji se sakupljaju

Vaši lični podaci mogu biti prikupljeni na različite načine, na primer, ako:

 1. se upišete na listu kontakata za primanje imejlove obaveštenja Biljne ishrane;
 2. nas kontakirate povodom nekog pitanja ili komentara vezanog za ovu internet stranicu;
 3. pristanete da ostavite lične podatke kroz preuzimanje elektronskog materijala sa ove interent stranice.

Vrsta ličnih podataka koji se sakupljaju uključuju vaše ime, imejl adresu, poštansku adresu, broj telefona i druge informacije koje se tiču lično vas, a koje ste dobrovoljno ostavili.

Kolačići

Ova internet stranica koristi kolačiće. To znači da kontrolor podataka može prikupiti informacije o vašem korišćenju ove internet stranice (na primer: URL adresu sa koje ste došli, vrstu pretraživača koji koristite i delove naše internet stranice koje ste videli tokom vaše posete). Za više informacija kako prikupljamo podatke preko kolačića pogledajte odeljak Kolačići ispod.

Korišćenje ličnih podataka

Vaši lični podaci mogu biti upotrebljeni u sledeće svrhe:

 1. kako bi vam bio pružen pristup internet stranici;
 2. radi održavanja i poboljšanja rada internet stranice;
 3. kako bi vam bila poslata elektronska pošta kada se upišete na listu kontakata. Ako želite da ažurirate vaše lične podatke ili da prestanete da primate ovu vrstu komunikacije molimo vas da nas kontaktirate putem adrese koju možete naći ispod u odeljku Kontakti;
 4. kako bi rezultati anketa i istraživanja u kojima učestvujete bili sačuvani i analizirani;
 5. vaši lični podaci mogu biti korišćeni i u druge svrhe, nakon što ste na to izričito pristali.

Otkrivanje ličnih podataka trećim licima

Lični podaci koje nam pružite nikada neće biti prodati, razmenjeni ili iznajmljeni. Kontrolor podataka neće pružiti vaše lične podatke trećim licima bez vašeg znanja. Jedini izuzetak od ovog pravila je u slučaju da je kontrolor podataka obavezan zakonom i kada ne sme o tome da vas obavesti (npr. u slučaju policijske istrage) ili u slučaju kada se koriste usluge trećih lica za obradu podatka, koja u tom slučaju obrađuju podatke u skladu sa uputstvima kontrolora podataka – na primer, koristimo aplikaciju trećeg lica Mailchimp za upravljanje i slanje biltena. Kontrolor podataka će se truditi da osigura da treća lica koriste lične podatke samo u zakonite svrhe i u skladu sa ovom Politikom privatnosti.

Dečiji podaci

Imajte u vidu da ako imate ispod 16 godina i koristite ovu internet strtanicu, morate imati saglasnost roditelja ili staratelja pre nego što ostavite vaše lične podatke.

Bezbednost ličnih podataka

Odgovarajuće mere zaštite se upotrebljavaju kako bi vaši lični podaci bili zaštićeni od pristupa od strane neovlašćenih lica, slučajnog gubitka, uništenja ili oštećenja. Svi razumni koraci biće preduzeti kako bi vaši lični podaci bili zaštićeni od spoljnih pretnji. Međutim, imajte u vidu da uvek postoje nerazdvojivi rizici prilikom slanja informacija preko javnih mreža ili prilikom korišćenja javnih računara, te sigurnost podataka koji su otkriveni ili preneti preko javnih mreža ne može biti 100% garantovana.

Čuvanje podataka

Kriterijumi koji se koriste za čuvanje podataka su zasnovani na ciljevima zbog kojih se podaci i prikupljaju, kao i na zakonskim obavezama i uputstvima izdatim od strane relevantnih regulatornih tela. Kontrolor podataka će zadržati vaše lične podatke ako zakon to zahteva za poreske ili računovodstvene svrhe. U vezi sa direktnim marketingom, lični podaci se čuvaju dokle god je to u skladu sa zakonom i upustvima izdatim od strane nadležnih regulatornih organa na relavantnim teritorijama. Vaši lični podaci će biti obrisani kada više nisu potrebni.

Politika upotrebe kolačića

Posećivanjem ove internet stranice pristajete na korišćenje kolačića i sličnih tehnologija koje mogu da prate vašu aktivnost. Kolačići su informacije koje server internet stranice šalje internet pretraživaču  (npr. Internet Explorer, Safari, Google Chrome, Firefox) na računaru ili uređaju sa kog pristupate ovoj internet stranici. Oni omogućavaju serveru da prikupi informacije o vašem uređaju i internet aktivnosti.

Upotreba nekih od ovih kolačića nije strogo neophodna za rad ove internet stranice, ali bi trebalo da pomogne kako bi vam bilo pruženo bolje iskustvo u pretraživanju. Kolačići mogu biti obrisani ili blokirani promenom podešavanja vašeg internet pretraživača, međutim, u tom slučaju neke funkcije internet stranice neće funkcionisati kako je predviđeno ili nećete biti u mogućnosti da pristupite određenim delovima internet stranice. Informacije prikupljene kolačićima neće se koristiti za identifikaciju ličnosti pojedinaca, a podaci koji se odnose na obrasce korišćenja internet stranice se nalaze pod kontrolom kontrolora podataka. Ovi kolačići će se koristiti u sledeće svrhe:

 1. radi poboljšanja efikasnosti upotrebe ove internet stranice;
 2. kako bi vaš uređaj ili računar ostao zapamćen između sukcesivnih poseta; 
 3. kako bi bile sprovedne anonimne statističke analize radi unapređenja funkcionalnosti ove internet stranice ili drugih usluga koje se nude putem internet stranice.

Ova internet stranica koristi i Gugl analitiku (Google Analytics) za čuvanje informacija koje šaljete serveru kada posetite internet stranicu. Ove informacije uključuju IP adresu vašeg uređaja, geolokaciju, pregledane stranice i dokumenta koja su postavljena na internet, izmenjena ili obrisana.

Imajte na umu da kada pristupate internetu i kada kliknete na linkove trećih strana, koji se mogu naći na ovoj internet stranici, te treće strane (uključujući, na primer, kada kliknete na linkove za deljenje internet stranice, članaka ili drugog sadržaja preko Fejsbuka, Instagrama, Tvitera, ili drugih društvenih mreža) takođe, mogu koristiti kolačiće na svojim internet stranicama, nad kojima kontrolor podataka nema nikakvu kontrolu.

Platforme trećih strana

Ova internet stranica sadrži konekcije (linkove) koje vode do internet stranica trećih strana. Ako pristupite nekoj od internet stranica trećih strana koristeći linkove koji se nalaze na ovoj internet stranici, imajte na umu da oni posluju van kontrole kontrolora podataka i trebalo bi da proverite uslove relevantnih politika privatnosti kada posećujete internet stranice trećih lica.

Za posetioce sa prebivalištem u Evropskoj Uniji (EU)

 • Pravni osnov na kom baziramo obradu vaših ličnih podataka

Kontrolor podataka prati i pridržava se pozitivno pravnih odredbi Uredbe EU o opštoj zaštiti podataka (U daljem tekstu: GDPR). Vaši lični podaci se obrađuju oslanjajući se na jednu ili više sledećih zakonskih odredaba u okviru GDPR-a: kako bi sve predugovorne obaveze bile preduzete na vaš zahtev i/ili kako bi bile izvršene ugovorne obaveze koje vam se duguju; ili, kada je potrebno da vaši lični podaci budu iskorišćeni iz legitimnih interesa u cilju promovisanja i upravljanja ovom internet stranicom, na način na koji ne ugrožavamo vaša zakonska prava i slobode; ili, kada ste samovoljno dali saglasnost za korišćenje vaših ličnih podataka u određene svrhe, kao što je slanje elektronskih marketinških komunikacija; i/ili kada je to potrebno radi prikupljanja, obrade i čuvanja vaših ličnih podataka u skladu za zakonskom ili regulatornom obavezom.

 • Prava zaštite ličnih podataka

Prema GDPR-u imate zakonsko pravo da zahtevate informacije o ličnim podacima koje se čuvaju o vama, za šta se koriste lični podaci i kome mogu biti otkriveni, kao i određene druge informacije (naziv zahteva: Zahtev subjekta za dobijanje informacija). Takođe, imate i sledeća prava, koja možete ostvariti tako što ćete se obratiti kontroloru podataka pisanim zahtevom:

 1. da kontrolor podataka ispravi vaše lične podatke koji se čuvaju o vama, a koji su netačni ili nepotpuni;
 2. da odbijete bilo koju automatsku obradu (ako je primenljivo) vaših ličnih podataka;
 3. da odbijete korišćenje vaših ličnih podataka za direktan marketing;
 4. da zatražite da kontrolor podatka obriše vaše lične podatke bez neopravdanog odlaganja i/ili da odbijete i/ili da ograničite upotrebu vaših ličnih podataka u bilo koje svrhe osim ako kontrolor podataka ima legitiman razlog za čuvanje i obradu tih podataka.

Ako želite da ostvarite neko od gore navedenih prava ili ako imate bilo kakvih nedoumica o tome kako se koriste vaši lični podaci molimo vas da nas kontaktirate preko adrese navedene u odeljku Kontakt. Imajte na umu da ćete možda morati da ostavite kontroloru podataka odgovarajuće dokaze o vašem identitetu pre nego što budemo u mogućnosti da vam odgovorimo.

 • Međunarodni tranferi

Lični podaci koji se prikupljaju mogu biti obrađeni u Sjedinjenim Američkim Državama i drugim zemljama izvan Evropske Unije (EU). Ako vam je prebivalište u EU, znajte da je kontrolor podataka posvećen zaštiti ličnih podataka po standardima ekvivalentnim zakonskim principima EU o zaštiti podataka. Trebalo bi da znate da zakonska zaštita ličnih podataka prema važećim zakonima u Sjedinjenim Američkim Državama i drugim zemljama van EU možda nije ekvivalentna nivou zaštite koju pruža legislativa EU. Ipak, u svim slučajevima, lični podaci će biti dostupni samo osoblju, spoljnim saradnicima i agentima koji su u obavezi da tretiraju lične podatke u skladu sa standardima ove Politike privatnosti.

Kontakt

Ako imate dodatnih pitanja ili zahteva vezanih za korišćenje ličnih podataka molimo vas da kontaktirate kontrolora podataka putem imejl adrese programionlajn@gmail.com 

Ako niste zadovoljni odgovorom ili ako smatrate da kontrolor podataka ne obrađuje vaše lične podatke u skladu sa važećim zakonima možete se žaliti regulatornim telima nadležnim za zaštitu podataka u vašoj zemlji.

Merodavno pravo

Ova Politika privatnosti je regulisana pravnim sistemom Republike Srbije. U skladu sa obaveznim zakonskim pravima koja vam pripadaju prema važećem zakonu na nekoj drugoj teritoriji, koja ne mogu biti ugovorom ograničena ili isključena, slažete se da se svaki spor koji nastane iz predmeta, interpretacije ili primene ove Politike privatnosti podleže isključivoj nadležnosti sudova Republike Srbije.

Izjava o odricanju odgovornosti

Sav sadržaj sa ove internet stranice ima isključivu namenu da pruži informacije i nije namenjen da dijagnostikuje, leči ili na bilo koji način pruži savet o ishranu i životnim navikama. Date informacije su na raspolaganju za dobrovoljnu primenu koje su van odgovornosti autorke.

'Biljna ishrana' - LOGO - Mesto na kojem dobijate edukaciju za vaš uspešan prelazak na sirovu biljnu ishranu i zdrav način života.